Er dette lov?

Brannmann.net sine tippekonkurranser er privatstyrt, og deltakerene er stort sett venner av arrangøren og venners venner, samt "tilfeldige tippere" som måtte dumpe over konkurransen.

Konkurranseformen faller pr. def. utenfor Lov om lotterier m.v. (lotteriloven)av følgende grunner:

  • Vi sitter igjen uten fortjeneste etter at premiering er foretatt, og det leder oss til...
  • Vi er ikke et registrert foretak eller virksomhet, men et privat initiativ (ref. "Når blir det næringsvirksomhet", Altinn.no).
  • Vi har en omsetning på under kr 150 000,- (tilsvarer 1500 tippeskjema i året).

Da vi ikke er registrert i lotteritilsynet eller i foretaksregisteret, synes vi det er greit å informere om følgende, om du skulle vere i tvil

Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden §12-1

Af Spil og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende... (Les mer)

Det vil med andre ord si:

  • Deltagelse er IKKE bindende før avgiften er betalt.
  • For å være med i trekningen om gevinsten (x antall FLAX-lodd), må deltakeravgiften være betalt innen turneringstart.

Om du derimot mener vi driver ulovlig virksomhet eller har kommentarer eller spørsmål, må du gjerne kontakte oss ( erlend@brannmann.net / tlf. 456 32 933). For en ting skal vere sikkert... Vi er opptatt av at dette skal vere KUN moro, og vi strever selvsagt etter å holde oss innenfor regelverket!

 

Erlend Mongstad
Initiativtakar
brannmann.net