Brannmann'03

Eg trur det var her det starta... Etter å kun ha køyrd konkurransar kvart andre år (VM/EM) i fleire år, var lengselen etter ein ny konkurranse stor. Det var rett og slett for lenge å vente mellom mesterskapa. Med ei stygg raud nettside, introduserte vi eit nytt konsept for tidlegare tipparar og nye Brannentusiastar. Brannmann skulle vise seg å verte populært både blant gamle og nye deltakarar.